Wie is DAT?

 

 

Over Dilven Advies & Training

 

Willem Dilven (1955), Master of Management and Organisation (MMO)

 

Communicatie- en organisatieadviseur

 

Nadat hij diverse managementfuncties heeft gehad in zorg en onderwijs is Willem Dilven samen met Martin Gloudemans in 1997 een eigen communicatie adviesbureau gestart, Bureau G&D Gloudemans en Dilven.

In 2008 is Willem verder gegaan als Dilven Advies & Training DAT.

 

Willem heeft een jarenlange ervaring in het verzorgen van advies- en trainingstrajecten in zorg en welzijn.

Hij heeft uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd in het afstemmen en uitvoeren van complexe leer- en opleidingstrajecten op de beroepspraktijk in zorg en welzijn.

Daarnaast heeft hij grote leer- en ontwikkeltrajecten verzorgd in het kader van management development en teamontwikkeling.

Hij heeft zich steeds meer toegelegd op de ondersteuning van professionals en hoger- en middenkader bij het vormgeven aan collectieve veranderingsprocessen.

 

Zijn kracht ligt in het vasthoudend aansturen van projecten, waarin diverse belangen bijeen gebracht dienen te worden om de beoogde veranderdoelen te realiseren.

Zijn stijl is direct, betrokken, overtuigend en met humor en creativiteit weet hij betrokkenen op diverse niveaus in de organisatie te motiveren om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Hij neemt daarbij als organisatie- en communicatieadviseur de beginsituatie van de betrokkenen als uitgangspunt. Typerend voor zijn werk is zijn directheid en confrontatie met oog voor het individu achter de functionaris.

Willem Dilven werkt graag met mensen. Mensen die hun communicatie en samenwerking een impuls willen geven. Hij werkt daarbij graag individueel, maar nog liever in groepen. Door het creëren van een veilig en open klimaat mag hij direct en confronterend naar de kern komen. "Hard voor de zaak, zacht voor de mens", zegt hij dan ook vaak.

 

 


 

 

Wat heeft DAT onlangs verzorgd :

 

  • Leertrajecten teamontwikkeling verzorgen voor maatschappen van medisch specialisten
  • Ontwikkelinmgstrajecten voor management- en uitvoerende teams in verpleging en verzorging en onderwijs
  • Voorbereiden en verzorgen van trajecten gericht op cultuurverandering (werkconferenties /workshops/ coaching op de werkvloer )
  • Faciliteren van intervisie en intercollegiale consultatie
  • Individuele leertrajecten voor professionials en ledingegevenden
  • Dagvoorzitter bij o.a. conferenties,beleidsdagen
  • MD-programma’s opstellen en verzorgen voor instellingen in zorg en welzijn (modules leiderschap, cultuurverandering, onderhandelen, voeren POP gesprekken, conflicthantering, teamontwikkeling)