Ons team loopt vast, hoe pakken we DAT aan?

Teambiografie:

Indien op basis van het voorgesprek wordt gekozen voor de aanpak met de teambiografie werkt DAT fasegewijs:

  1. Reconstructie. In deze fase wordt een analyse gemaakt van de ontwikkelingen/gebeurtenissen die het team in het verleden heeft doorgemaakt en hoe dit is beleefd. Tevens vindt er beeldvorming plaats van de bestaande teamcultuur. De gegevens worden verzameld door het voeren van diepte interviews met alle teamleden (individueel of in kleine groepen). Alles mag er zijn alles mag gezegd worden.
  2. Opmaak van de gelijkenis, de metafoor. In deze stap vindt het creatieve proces plaats waarbij de teambiografie wordt gegoten in de vorm van een, op de teamcultuur aansluitende gelijkenis/metafoor.
  3. Presentatie aan alle betrokkenen. In deze stap komen alle teamleden en leidinggevenden bijeen. Het inhoudelijke programma start met de presentatie van de gelijkenis middels een indringende voordracht. De impact daarvan is dat een team zich terugvindt in een collectief nu. Van daar kan dan een nieuwe start gemaakt gaan worden.
  4. Ontwerp van een teamontwikkelingstraject. In deze fase wordt op grond van voorgaande met het team een plan van aanpak gemaakt. Daarin kan DAT een rol spelen indien dat nog nodig en gewenst is. Mogelijke ondersteunende activiteiten:
    • Individuele coaching van leidinggevende of teamleden
    • Trainingen gericht op communicatieve of reflectieve vaardigheden
    • Coaching op de werkvloer