DAT voor individuele coaching

De individuele coaching bestaat uit en korte reeks (3-5) gesprekken op basis van de doelstellingen die met de opdrachtgever zijn vastgesteld. Tijdens de gesprekken wordt door het bespreken van de concrete casuïstiek uit de werkpraktijk van de gecoachte aan de realisatie van de opgestelde doelstellingen gewerkt. Na afloop wordt een evaluatie met de opdrachtgever gepland om te bespreken of de doelstellingen behaald zijn. Karakteristiek van de aanpak: verbonden, veilig en vertrouwd, kort en krachtig, direct, duidelijk en doelgericht.


Je eigen P.C.

Een persoonlijke coach, wie wil DAT niet? De mogelijkheid bestaat voor met name bestuurders en locatiedirecteuren om op jaarbasis een strippenkaart te nemen voor twee of drie gesprekken met Willem Dilven. Dit om op een objectieve neutrale plaats over thema’s en onderwerpen te kunnen sparren.


Coaching op de werkplek

Deze coaching kan in combinatie met de individuele coaching worden uitgevoerd. Willem Dilven bepaalt samen met de opdrachtgever in welke concrete werksituaties het nodig en mogelijk is om in de werkelijkheid van de dagdagelijkse praktijk mee te kijken. Op basis van de vooraf opgestelde doelen worden de observaties na afloop aan de coachee teruggekoppeld.