Persoonlijke ontwikkeling

Willem Dilven werkt graag met mensen die hun persoonlijke ontwikkeling een impuls willen geven. Hij werkt hierin met name met managers en professionals.


Zijn werk is te typeren als “doen wat werkt”. Hij werkt vooral met de inzichten vanuit het systemisch werk en oplossingsgericht werken. Gebruikmakend van diverse managementtools en modellen geven klanten inzicht en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.


De vorm waarin de ondersteuning wordt gegoten kan variëren: individuele coaching, coaching op de werkplek, intervisie of collegiale consultatie. Al deze activiteiten vinden plaats in de praktijkruimte Bij de Beuk. De trajecten kunnen gekoppeld zijn aan een breder team-of organisatietraject maar kan ook als losstaande activiteit.


DAT voor Individuele coaching

DAT bij    Intercollegiale consultatie: