DAT voor leidinggevenden

Leiderschap en leidinggeven versterken door Management Development programma’s. Willem Dilven heeft hier de nodige ervaring in opgedaan in diverse organisaties. Deze programma’s bestaan in grote lijnen uit de volgende onderdelen:

  • Managementconferenties (missie visie doelen)
  • Modulair programma (omgaan met veranderingen, maken van beleidsplannen, onderhandelen en conflicthantering, budgettering teamontwikkeling, leiderschap)
  • Intervisie en individuele coaching
  • Strippenkaart: ondersteuningstijd die in overleg met de deelnemers wordt ingevuld om persoonlijke dan wel teamdoelen te behalen. Deze uren kunnen dus op maat worden ingezet.

Bij deze trajecten werkt DAT samen met diverse partners uit zijn netwerk.