DAT bij een cultuuromslag

De waarden en normen, de cultuur, is in veel organisaties (gelukkig) diep geworteld. Het is dan ook logisch dat in het huidige tijdsgewricht met zijn vele, snel opeenvolgende, veranderingen van fundamentele aard hier wrijving kan ontstaan. Bestuur en leidinggevenden bedenken vanuit een met elkaar zorgvuldig gepland traject een nieuwe lijn een nieuwe visie. Daarin worden alle veranderingen en de betekenis ervan nauwkeurig beschreven. De structuur (denk daarbij zowel aan organisatiestructuur maar ook aan gebouwen) wordt dan meestal als eerste aangepast waarnaar dan ook veel aandacht uitgaat. De leidinggevenden en medewerkers die deze nieuwe visie moeten waarmaken in de praktijk worden veelal  ook betrokken via de daarvoor bestemde communicatiekanalen. Tot zover geen probleem.


Toch blijkt vervolgens bij de realisatie van de beoogde visie dat er “in de hoofden” van heel veel medewerkers deze nieuwe visie en de nieuwe daarbij horende waarden en normen (lees: gedrag), niet vanzelfsprekend zijn. Medewerkers daarin meenemen is een uitdaging voor DAT.


De werkwijze daarbij is niet ontwerp- maar ontwikkelingsgericht. Geen blauwdruk denken maar ontwikkelen langs een lijn. Vanuit visie en doelen naar passend leiderschap, passende taal ,symbolen en gedrag. Daarbij is er intensief contact (gestructureerd) met de opdrachtgever om activiteiten steeds bij te stellen op basis van bevind. Het mag voor zichzelf spreken dat dit van alle partijen een grote mate van vertrouwen en flexibiliteit vraagt!


Het betreft dan ook een vorm van partnership in dergelijke trajecten waarbij op voorhand wel de rollen taken en verantwoordelijkheden goed worden vastgelegd.


Het is mooi en soms verbluffend om te zien hoe medewerkers hun steentje vervolgens willen bijdragen aan de realisatie van de beoogde visie. De metafoor ( bedacht en ontwikkeld gedurende het project door de medewerkers zelf) wordt vaak als instrument gebruikt om de verandering te concretiseren. Daarin werken we bij grote projecten samen met andere partners die dit gedachtegoed delen.