Organisatie

Als binnen uw organisatie  momenteel fundamentele veranderingen plaatsvinden die vragen om een eigentijdse  visie en een daarbij passende cultuur (leiderschap, taal, symbolen, en gedrag) neem dan gerust contact op. In deze complexe omgeving kan DAT u daarbij mogelijk ondersteunen. Enkele uitgangspunten daarbij zijn:  partnership met de opdrachtgever, ontwikkelings- en oplossingsgericht, optimaal benutten van de aanwezige kwaliteiten, recht door zee, leren dichtbij de werkplek.


DAT bij een cultuuromslag

DAT voor leidinggevenden

DAT is onze dagvoorzitter